مقالات تخصصی موسیقی


چه ویلنی بخرم؟
چه ویلنی بخرم؟
553 بازدید
1399/02/02
رویای خرید پیانو
رویای خرید پیانو
483 بازدید
1399/02/25
آشنایی با انواع فلوت
آشنایی با انواع فلوت
419 بازدید
1399/03/03
انواع تمبک
انواع تمبک
385 بازدید
1399/05/04
ساختار تمبک
ساختار تمبک
327 بازدید
1399/05/08
اجزای گیتار
اجزای گیتار
340 بازدید
1399/05/14
اجزای ویلن
اجزای ویلن
314 بازدید
1399/05/12
ساختار و اجزای قانون
ساختار و اجزای قانون
384 بازدید
1399/05/13
شناخت کمانچه
شناخت کمانچه
328 بازدید
1399/05/15
تاثیر موسیقی بر کودکان
تاثیر موسیقی بر کودکان
311 بازدید
1399/05/23
انواع نی وساختار آن
انواع نی وساختار آن
376 بازدید
1399/05/25
آشنایی با ساز نی
آشنایی با ساز نی
268 بازدید
1399/05/25
اجزای تار
اجزای تار
355 بازدید
1399/05/30
ویولا
ویولا
285 بازدید
1399/05/31
کوک پیانو
کوک پیانو
265 بازدید
1399/06/04
کوک سه تار
کوک سه تار
307 بازدید
1399/06/10
نحوه گرفتن ویلن
نحوه گرفتن ویلن
330 بازدید
1399/06/22
نحوه گرفتن ویولا
نحوه گرفتن ویولا
387 بازدید
1399/06/23