مقالات تخصصی موسیقی


چه ویلنی بخرم؟
چه ویلنی بخرم؟
858 بازدید
1399/02/02
رویای خرید پیانو
رویای خرید پیانو
892 بازدید
1399/02/25
آشنایی با انواع فلوت
آشنایی با انواع فلوت
751 بازدید
1399/03/03
انواع تمبک
انواع تمبک
658 بازدید
1399/05/04
ساختار تمبک
ساختار تمبک
692 بازدید
1399/05/08
اجزای گیتار
اجزای گیتار
672 بازدید
1399/05/14
اجزای ویلن
اجزای ویلن
586 بازدید
1399/05/12
ساختار و اجزای قانون
ساختار و اجزای قانون
693 بازدید
1399/05/13
شناخت کمانچه
شناخت کمانچه
694 بازدید
1399/05/15
تاثیر موسیقی بر کودکان
تاثیر موسیقی بر کودکان
551 بازدید
1399/05/23
انواع نی وساختار آن
انواع نی وساختار آن
816 بازدید
1399/05/25
آشنایی با ساز نی
آشنایی با ساز نی
587 بازدید
1399/05/25
اجزای تار
اجزای تار
687 بازدید
1399/05/30
ویولا
ویولا
568 بازدید
1399/05/31
کوک پیانو
کوک پیانو
511 بازدید
1399/06/04
کوک سه تار
کوک سه تار
560 بازدید
1399/06/10
نحوه گرفتن ویلن
نحوه گرفتن ویلن
579 بازدید
1399/06/22
نحوه گرفتن ویولا
نحوه گرفتن ویولا
733 بازدید
1399/06/23