مقالات تخصصی موسیقی


چه ویلنی بخرم؟
چه ویلنی بخرم؟
1062 بازدید
1399/02/02
رویای خرید پیانو
رویای خرید پیانو
1088 بازدید
1399/02/25
آشنایی با انواع فلوت
آشنایی با انواع فلوت
946 بازدید
1399/03/03
انواع تمبک
انواع تمبک
872 بازدید
1399/05/04
ساختار تمبک
ساختار تمبک
898 بازدید
1399/05/08
اجزای گیتار
اجزای گیتار
860 بازدید
1399/05/14
اجزای ویلن
اجزای ویلن
730 بازدید
1399/05/12
ساختار و اجزای قانون
ساختار و اجزای قانون
891 بازدید
1399/05/13
شناخت کمانچه
شناخت کمانچه
882 بازدید
1399/05/15
تاثیر موسیقی بر کودکان
تاثیر موسیقی بر کودکان
700 بازدید
1399/05/23
انواع نی وساختار آن
انواع نی وساختار آن
996 بازدید
1399/05/25
آشنایی با ساز نی
آشنایی با ساز نی
842 بازدید
1399/05/25
اجزای تار
اجزای تار
855 بازدید
1399/05/30
ویولا
ویولا
752 بازدید
1399/05/31
کوک پیانو
کوک پیانو
653 بازدید
1399/06/04
کوک سه تار
کوک سه تار
737 بازدید
1399/06/10
نحوه گرفتن ویلن
نحوه گرفتن ویلن
706 بازدید
1399/06/22
نحوه گرفتن ویولا
نحوه گرفتن ویولا
880 بازدید
1399/06/23
نکات مهم در خرید سنتور
نکات مهم در خرید سنتور
70 بازدید
1402/12/03