مقالات تخصصی موسیقی


چه ویلنی بخرم؟
چه ویلنی بخرم؟
373 بازدید
1399/02/02
رویای خرید پیانو
رویای خرید پیانو
305 بازدید
1399/02/25
آشنایی با انواع فلوت
آشنایی با انواع فلوت
232 بازدید
1399/03/03
انواع تمبک
انواع تمبک
229 بازدید
1399/05/04
ساختار تمبک
ساختار تمبک
168 بازدید
1399/05/08
اجزای گیتار
اجزای گیتار
160 بازدید
1399/05/14
اجزای ویلن
اجزای ویلن
172 بازدید
1399/05/12
ساختار و اجزای قانون
ساختار و اجزای قانون
199 بازدید
1399/05/13
شناخت کمانچه
شناخت کمانچه
167 بازدید
1399/05/15
تاثیر موسیقی بر کودکان
تاثیر موسیقی بر کودکان
148 بازدید
1399/05/23
انواع نی وساختار آن
انواع نی وساختار آن
153 بازدید
1399/05/25
آشنایی با ساز نی
آشنایی با ساز نی
137 بازدید
1399/05/25
اجزای تار
اجزای تار
172 بازدید
1399/05/30
ویولا
ویولا
152 بازدید
1399/05/31
کوک پیانو
کوک پیانو
140 بازدید
1399/06/04
کوک سه تار
کوک سه تار
166 بازدید
1399/06/10
نحوه گرفتن ویلن
نحوه گرفتن ویلن
167 بازدید
1399/06/22
نحوه گرفتن ویولا
نحوه گرفتن ویولا
189 بازدید
1399/06/23