درباره آی نوازآی نواز را با هدف ایجاد فضایی اختصاصی برای کلاس های آنلاین آموزش موسیقی به هموطنان عزیز در داخل یا خارج از ایران که قصد یادگیری موسیقی دارند، ایجاد کردیم و همچنین اطلاع رسانی آخرین اخبار موسیقی ایران ساختیم.
اطلاعات تخصصی در مورد سازهای تخصصی موسیقی و زمینه های درآمدزایی موسیقی در بازار ایران که در آی نواز ارایه شده است، از سایت های مرجع داخلی و خارجی دریافت شده است.
امیدواریم با نظرات و پیشنهادات سودمند خود، ما را در ارایه خدمات بهتر یاری رسانید

مریم زمانی