ویدیو

اجرای استاد آرش شهیدی
151 بازدید 1399/09/15
موتیف در موسیقی
161 بازدید 1399/09/14
معرفی ساز های کوبه ای
125 بازدید 1399/09/14
از کی ساز تهیه کنیم؟
131 بازدید 1399/09/14
معرفی ساز های زهی
118 بازدید 1399/09/11
معرفی ساز های بادی
111 بازدید 1399/09/11
گروه نوازی در آی نواز
127 بازدید 1399/09/11
نحوه رسم کلید سل
251 بازدید 1399/09/05
انواع کلید ها در موسیقی
109 بازدید 1399/09/05
انتخاب ساز مناسب کودک
154 بازدید 1399/09/05
تمرین جلوی آیینه
139 بازدید 1399/09/05
ساز چیست؟
132 بازدید 1399/09/05
معرفی وبسایت آی نواز
278 بازدید 1399/04/10