نحوه گرفتن ویولا


توسط : امیرحسین زمانی
1399/06/23
838 بازدید
Like
1

نحوه گرفتن ویولا
نحوه گرفتن ساز ویولا
قرار گیری ویولا
ویولا را در زیر جعبه گیره نگه دارید. این مکان نزدیک به بالا جایی است که سیم  ها به گیره ها متصل می شوند.
ویلای خود را باید بین شانه و چانه قرار دهید. ویولا باید استخوان ترقوه چپ را لمس کند.
سر خود را بالا نگه دارید. پین انتهایی باید به سمت مرکز گردن شما باشد. اطمینان حاصل کنید که ویولا خیلی جلو یا عقب نمی افتد.
ویولا را کنار استخوان ترقوه خود حرکت دهید. ویولا را به آرامی به فضای بین شانه و سر خود فشار دهید. این حرکات را تکرار کنید.
 جای چانه نوعی پد گرد است که در سمت راست یا وسط ویولا شما یافت می شود. سمت چپ فک خود را به آن تکیه دهید. اطمینان حاصل کنید که ویولا به راحتی بین چانه و استخوان شانه / ترقوه چپ قرار دارد.
ساز را در یک زاویه نگه دارید. شما باید ویولا را در زاویه 45 درجه نگه دارید. این کار را به گونه ای انجام دهید که سیم های ساز در همه زمان ها قابل دسترسی باشند. برای اندازه گیری خوب ، بفهمید که شیب ویولا شما با زمین موازی است یا خیر. اگر ساز خیلی پایین است ، برای رسیدن به آن باید دستان خود را بیشتر حرکت دهید.
ساز را نگیرید. بدن شما باید از آن حمایت کند. گردن ویولا باید در شکاف بین انگشت شست چپ و انگشت اشاره قرار بگیرد. این وضعیت به شما امکان می دهد انگشتان شما به راحتی حرکت کنند و به راحتی روی سیم ها حرکت کنند.
نزدیکترین سیم به انگشتان شما باید یک سیمA شما باشد .
نزدیکترین مورد به انگشت شست شما باید سیمC باشد .
نگه داشتن آرشه
آرشه را با دست راست خود بگیرید. با انگشتان میانی و حلقه ای دست راست خود یک شکل c درست کنید.
انگشتان خود را روی آرشه بگذارید. انگشت شست خود را به آرامی روی قسمت داخلی قورباغه کمان قرار دهید ، اجازه دهید انگشتان دیگر روی لبه دیگر کمان بیفتند.انگشتان خود را شل کنید اما آنها را کنار هم نگه دارید. انگشتان شما باید در یک کمان صاف و در عین حال ایمن به دور کمان بپیچند.
انگشت کوچک خود را منحنی کنید. انگشت کوچک شما باید روی چوب قرار بگیرد.
دست خود را به سمت چپ بچرخانید. دست خود را به دور کمان خم کنید ، بنابراین می توانید آن را به سرعت حرکت دهید.
حفظ وضعیت خود
درست بایستید. تعادل خود را با ایستادن در حالی که پاها به اندازه عرض شانه از هم باز شده حفظ کنید. اطمینان حاصل کنید که موضع شما ثابت ، صاف و قائم است. سعی کنید به جلو و عقب تاب بخورید تا وزن خود را در مرکز نگه دارید.
به طور مناسب بنشینید. پشت خود را صاف نگه دارید. پایه نگهدارنده ویولا شما باید شبیه حالت ایستادن شما باشد. زانوهای خود را شل کنید. محکم باشید ، اما سفت نه.
از صندلی استفاده کنید. اگر راحتی شما را راحت تر می کند ، از استفاده از صندلی با سطح محکم نترسید. نزدیک لبه صندلی بمانید. روی یک کاناپه ننشینید ، ممکن است در نهایت به عقب بریزید.
بازوها را از بدن دور کنید. بازوها نباید بیش از حد به بقیه بدن نزدیک شوند. اگر آنها خیلی نزدیک بمانند ، مانع از میزان حرکت شما می شوند.


نظر خود را ارسال کنید