آموزش کاخن آنلاین و مجازینظرات هنرجویانکاخن لغتی اسپانیایی به معنی جعبه، صندوق یا صندوقچه است که به نوعی ساز کوبه ای اطلاق می‌شود.