کلاس های آموزش کاخن آنلاین و مجازی


کلاس کاخنکاخن لغتی اسپانیایی به معنی جعبه، صندوق یا صندوقچه است که به نوعی ساز کوبه ای اطلاق می‌شود.