کلاس های آموزش ویولا آنلاین و مجازینظرات هنرجویان

کلاس ویولانام لاتین آن Viola و نام فارسی آن ویولا یا ویولن آلتو است. سازی زهی و آرشه ای از خانواده ویولن اما کمی بزرگتر با صدای بم تر و عمیقتر است.