آموزش صدا سازی آنلاین و مجازی



کلاس آموزش صدا سازی


تعداد کلاس : 4





نظرات هنرجویان



در ایران برای آموزش تکنیک های استفاده ی صحیح و اصولی از حنجره، از واژه ی صداسازی استفاده می شود و برای دو موضوع به کار می رود: 1- یادگیری تکنیک های خوانندگی و استفاده ی بهینه و مطلوب از حنجره 2- تقلید صدا و تیپ سازی در هنر دوبله و صداپیشه گی
در کشورهای خارجی، معادل آنچه ما صداسازی می نامیم شاید Voice Training يا Vocal training باشد اما آنها معمولا هنر بازآفرینی برخی از جلوه‌های صوتی، مثل صدای قدم زدن و دویدن و شکستن و هماهنگ کردن آنها با تصاویر فیلمرا صداسازی می‌گویند.