کلاس موسیقی کنکور گرگان آنلاین و مجازیکلاس آموزش موسیقی کنکور
• ساز شناسی: شامل سازشناسی ایرانی و جهانی و کلاسیک است، که تعداد 3 یا 4 سوال را به خود اختصاص می‌دهد.

نظرات هنرجویان
  • آریانا زیبا  -  1400/04/01  -  هنرجوی استاد مهران قاسمی


    من با آقای قاسمی قبل از کنکور ارشد آشنا شدم ، مرسی از کمک هاتون