کلاس موسیقی کنکور سنندج آنلاین مجازیکلاس آموزش موسیقی کنکور
• تاریخ موسیقی: . برای سوالات این بخش منبع مشخصی برای طرح تست وجود ندارد و بیشتر داوطلبان از منابع کمک آموزشی استفاده می‌کنند.

نظرات هنرجویان
آریانا زیبا
 -  1400/04/01  -  هنرجوی استاد مهران قاسمی


من با آقای قاسمی قبل از کنکور ارشد آشنا شدم ، مرسی از کمک هاتون