کلاس موسیقی کنکور زاهدان آنلاین مجازیکلاس آموزش موسیقی کنکور
• ساز شناسی: شامل سازشناسی ایرانی و جهانی و کلاسیک است، که تعداد 3 یا 4 سوال را به خود اختصاص می‌دهد.

نظرات هنرجویان
آریانا زیبا
 -  1400/04/01  -  هنرجوی استاد مهران قاسمی


من با آقای قاسمی قبل از کنکور ارشد آشنا شدم ، مرسی از کمک هاتون