آموزش آکوردئون آنلاین مجازیویدیوهای هنرجویان آکوردئوننظرات هنرجویاننام لاتین این ساز accordion و نام فارسی آن آکوردئون است. یک ساز بادی شستی دار با سطح مورب متحرک در دو طرف بدنه است. این ساز در اوایل قرن نوزده در اروپا اختراع شده. قدیمی ترین نام این ساز، هارمونیکاست که یک نام یونانی است.